kmont1

На 28 март 2014 година в Монтана се проведе конференция на тема :

„Област Монтана – активно действаща в процеса на деинституцоинализация“

В конференцията взеха участие Лазар Лазаров – зам.-министър на МТСП, Ева Жечева – председател на ДАЗД, Правда Игнатова – ръководител на договарящия орган на МТСП, Анна Темелкова – ръководител на проект ПОСОКА:семейство,н Георги Симеонов – изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата“ – клон България, Милена Харизанова – програмен директор „Детска политика“ на УНИЦЕФ, инж. Николай Пенчев – областен управител на обл. Монтана и Милен Гечовски – зам.-областен управител.

Конференцията бе открита от инж. Николай Пенчев, управител на област Монтана. Приветствие към осемдесетте участника поднесе и Лазар Лазаров, зам. министърът на МТСП. Милен Гечовски, зам. областен управител на област Монтана очерта предизвикателствата и перспективите по извеждане на деца от институции и предлаганите услуги в общността.

Област Монтана е пример за екипна работа и висок професионализъм в решаване проблемите на уязвените групи деца и показва как трябва да работят институциите в България – подчерта Георги Симеонов, изп директор на „Надежда и домове за децата“- клон България в края на конференцията. 

(прочетено 548, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив