Поради настъпилата криза заради #COVID19, много семейства трудно осигуряват пълноценна храна за своите деца. В тази ситуация е нужно обединение на всички сили за да не се изхвърля храна и тя да достига до нуждаещите се деца. Водени от желанието да помагаме, се свързахме с ръководството на 133 СУ „А.С. Пушкин“ и 131 СУ „К. А. Тимирязев“ , които получават храна по националните програми. Така стана възможно  част от родителите на деца, учещи в тези училища, да дарят полагащите им се храни по национална програма „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

С направеното дарение бяха подкрепени семейства в нужда  от София.

В тези дни всички ние споделяме ограничения, лишения, но и хубави емоции. Този жест ни дава увереност, че ще излезем по-силни след пандемията.

„Надежда и домове за децата – клон България“ благодари на дарителите за доверието в  нашата организация.

 

 

 

Hope and Homes for Children – Bulgaria received a food donation from two Sofia schools

Due to the # COVID19 crisis, many families find it difficult to provide adequate food for their children. In this situation it is necessary to unite all forces in order not to throw away food and to reach the children in need. Led by our desire to help, we contacted the management of 133 Sofia High School “Aleksander Pushkin „and 131 Sofia High Schoo l“K. A. Timiryazev “ who receive food under national programs. Thus, it became possible for the parents of children studying at these schools to donate their food under the National School Fruit and School Milk national programs.

The donation supported families in need from Sofia.

These days, we all share limitations, deprivations, but also nice emotions. This gesture gives us confidence that we will emerge stronger after the pandemic.

Hope and Homes for Children – Bulgaria thanked the donors for their trust in our organization.

(прочетено 297, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив