На официална церемония, проведена по повод честването на 25 октомври – Деня на приемната грижа и приемния родител, Надежда и домове за децата – клон България бе удостоена със специалната награда „Спасител на детството“ за принос към приемната грижа. Организацията бе номинирана от приемни родители заради всеотдайността и грижата, особено към деца с увреждания и новородени. Наградата беше връчена на Изпълнителния директор на Надежда и домове за децата – клон България, Георги Симеонов, който се обърна към участниците в събитието с думите: „Обещаваме, че ще продължаваме да ви подкрепяме в нелекия път, защото сме длъжни да продължим да даваме надежда и домове за всички деца“.

 

Hope and Homes for Children – branch Bulgaria has received the special prize of the National Association of Foster Care „Childhood Savior“

At an official ceremony, held on the 25th of October, 2018 – the Day of Foster Care and the Foster Parent, Hope and Homes for Children – branch Bulgaria was awarded with the special prize “Childhood Savior“ for contribution to the development of foster care. The organization was nominated by foster parents for its dedication and care, especially for children with disabilities and newborns. The prize was awarded to the Executive director of Hope and Homes for Children – branch Bulgaria, Georgi Simeonov, who addressed the audience with the words: „We promise to continue to support you in the arduous road because we ought to continue to give hope and homes for all children. „

 

(прочетено 245, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив