Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Ямбол

Завършил  Тракийски университет

Специалност Социални дейности

Образователно-квалификационна степен – бакалавър

Завършил ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност  Публична администрация

Образователно-квалификационна степен – Магистър

Има следния професионален опит:

Социален работник към ДСП Ямбол

Специалист социални дейности община Ямбол

Социален работник ЦОП Ямбол

За контакти:

GSM   +359 898813101

e-mail: petkov1984hhc@gmail.com

(прочетено 95, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив