Rz-d1-110314Областен координационен механизъм по деинституционализация бе създаден в Разград по проект на българския клон на британската организация „Надежда и домове за децата“.

Целта на този способ е да осигури координация между ангажираните институции при предотвратяване изоставянето на деца от 0 до 3 години и подкрепа на нуждаещите се семейства.

Новото звено включва представители на областната и общинска администрация, РД „Социално подпомагане“, болнични заведения, МВР, дирекция „Социално подпомагане“, отдела за на детето и Регионална здравна инспекция.

Координаторът на проекта Таня Костова заяви, че членовете на това областно звено ще заседават веднъж месечно и ще поемат ангажименти за разрешаване на конкретните казуси.

Акцентът на превенцията в Разград включва подкрепа на семейства в риск, помощта може да се състои в закупуване на храни, памперси, адаптирани млека, подобряване на жилищните и битови условия.

 

Rz-d2-110314На срещата бе поставен и конкретен случай на материално затруднено семейство от ромски произход с допълнителни социални проблеми.

Така бе тествана координацията между представителите на ангажираните институции, който дадоха предложения как да се подобри статусът на децата и родителите им.

Източник: http://www.ekip7.bg/

 

Антония ДИМИТРОВА

(прочетено 156, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив