Програмата за детско участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ се събра на 22 май, за да се подготви за среща със своите Румънски приятели – деца и младежи, които също са част от Групата „Нашите гласове имат значение“. По време на срещата учихме как се прави  дискусия, как се прави интервю и колко са важни правилните въпроси за получаване на точни отговори. Интересът към Румъния е голям и нямат търпение да научат кое е важно за децата от тази страна.  Подготвихме  и интересна карта на България, която да споделят със своите връстници, както и самите въпроси в цветовете на знамето на Румъния.

Интересна беше и дискусията защо възрастните не ги разбират. Защо има пропаст между поколенията и кога се появява тя. Има ли варианти за добра комуникация и може ли всичко да бъде по – просто в този свят.  

Сесията завърши с подготовка на видео, с което да разкажат защо са част от тази програма и какво ги мотивира.

 

I love these children

The program for children’s participation in Hope and homes for children – Bulgaria gathered on May 22 to prepare for a meeting with his Romanian friends – children and youth, who are also part of the group „Our voices matter“. During the meeting we learned how to do a discussion, how to do an interview and how important the right questions are to get accurate answers. The interest in Romania is great and they are eager to learn what is important for the children of this country. We have prepared an interesting map of Bulgaria to share with their peers, as well as the questions themselves in the colors of the Romanian flag.

It was also interesting to discuss why adults do not understand them. Why there is a generation gap and when it appears. Are there options for good communication and can everything be simpler in this world.

The session ended with the preparation of a video to tell why they are part of this program and what motivates them.

(прочетено 54, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив