Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

110614_1Зам. областните управител Юмер Хамза и Диана Варникова откриха разширеното заседание на Областиня координационен механизъм по деинституционализация, което се проведе в конферентната зала на х-л „Хебър”. Във форума взеха участие представители на общините, на дирекциите за социално подпомагане, РЗИ, РИО и неправителствени организации, които подпомагат процеса на извеждането на децата от  институциите и приобщаването им в семейна среда.

Отчет за дейността си представиха координаторите на: Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата“ – България по проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”; Проект „Посока: Семейство“ на Министерство на здравеопазването и Проект „Детство за всички“ на ДАЗД.
По данни на РДСП от началото на 2014г. в ДМСГД Пазарджик са настанени само 3 деца с увреждания, 98 е броят на децата от 0 до 18г., които в момента са в приемни семейства в област Пазарджик.
В подкрепа на Проект „Детство за всички”, предстои разкриването на Центрове за настаняване от семеен тип за деца в общините Пазарджик, Панагюрище, Пещера и Велинград.
Източник: http://www.pz.government.bg/
(прочетено 131, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив