Vraca1

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)

На 20.04.2015 година в Областна администрация Враца се проведе среща в рамките на  проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от Надежда и домове за децата – клон България с Областен управител Малина Николова, заместник областен управител – Мирослав Комитски, национален консултант Валентина Симеонова и Георги Симеонов, ръководител проект и изпълнителен директор на Надежда и домове за децата – клон България.

По време на срещата участницте дискутираха ползите и ефективността на работа чрез Областен коордианционен механизъм по деинституционализация, който ще бъде сформиран в Областта. Изпълнителният директор представи моделът на Координационния механизъм като инстурмент за междуинституционална работа и взаимодействие между всички участници в процеса на деинституционализация, както и преките ползи за децата и семействата в областта.

 

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

 

(прочетено 344, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив