На 16 и 17 март 2017 г. във Велико Търново се проведе обучение на специалистите от ОЗД и доставчиците  на социални услуги за деца от областта на тема „Активна семейна подкрепа“ . Обучителния модул е в изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“ на „Надежда и домове за децата“ – клон България.

Чрез редица интерактивни групови занимания, филми и презентации на присъстващите беше представен моделът на „Надежда и домове за децата“ – „Активна семейна подкрепа“, a освен това им бяха предадени знания и умения за работа в екип както на работните им места, така и в мултидисциплинарни екипи. Обучители бяха Тони Тодоров и Димитрина Григорова, които представиха казуси от личната си практика.

Участниците изразиха удовлетворение от обучението и заявиха готовност и желание да вземат участие в нови такива.

(прочетено 293, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив