ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 118 ОТ 20.05.2014 ГОДИНА 

 

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Предмет на възлагане: Предоставяне на услуги за организиране, осигуряване на

логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на

публични мероприятия, свързани с изпълнението на дейности по проект  BG05/1469 „Развитие на Коалиция Детство 2025, дог. 381/09.06.2015 финансирани в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

 

Дейности, включени в поканата: 

Прогнозна стойност в лева: 57 558, 12 лева (с включено ДДС)

Място за изпълнение на поръчката: Цялата страна, според изискванията в документацията. 

Критерият за оценка на офертите е най-ниска предложена цена. 

Срокът за получаване на офертите е 21.07.2015 година до 17.30 ч.

 

Цялата документация за процедура за избор на изпълнител на услугата, заедно с необходимите приложения и образци можете да намерите на страницата на организацията – http://hopeandhomesbg.com/

 

Изтеглете пълната документация в ZIP Архив

(прочетено 365, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив