„Надежда и домове за децата – клон България“ поднася своите най-искрени съболезнования на семейството на Янс Педерсен. За нас той винаги ще остане в сърцата ни като професионалист, човек, истински голям приятел и привърженик на нашата кауза – всяко дете да живее в семейна среда. Всяка наша среща с Янс Педерсен беше изключителна и изпълнена с положителни емоции и изтънчено усещане за човечност.

„Надежда и домове за децата – клон България“ връчи своя приз „Професионалист с горещо сърце“ на Янс за неговия голям принос в процеса на деинституционализация на деца в България. За всички нас бе чест да работим заедно с Янс и да променяме средата на живот на днешните и бъдещите поколения. Да чертаем нови хоризонти и да се справяме с  всякакви предизвикателства.

Почивай в мир!

 

 

 

Hope and Homes for Children – Bulgaria offers its sincerest condolences to the family of Jеns Pedersen. For us, he will always remain in our hearts as a professional, a person, a true great friend and supporter of our cause – every child to live in a family environment. Each of our meetings with Jеns Pedersen were exceptional and filled with positive emotions and a subtle sense of humanity.

Hope and Homes for Children – Bulgaria presented its award „Professional with a passionate  heart“ to Jеns for his huge contribution to the process of deinstitutionalisation of children in Bulgaria. It was an honor for all of us to work with Jеns and change the living environment of present and future generations. To draw new horizons and deal with all kinds of challenges.

Rest in peace!

(прочетено 153, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив