deinstitucionalizacia13oaРаботна среща по проект „ПОСОКА – СЕМЕЙСТВО“ се проведе в Търговище.

Организатор на срещата бе Областна администрация Търговище в партньорство с британската неправителствена организация „Надежда и дом за децата“. Целта на срещата бе да се представи Моделът на активна подкрепа на семействата в затруднено положение, който да се превърне в работеща политика на регионално и местно ниво.

„На тази среща ще отчетем постигнатото до момента и ще споделим добри практики за успешна деинституционализация на децата“, заяви при откриването заместник областният управител Елка Станчева.

Към момента в ДМСГД Търговище са настанени 26 деца. Предстои едно от тях да бъде изведено от Дома. За две тече процедурата по осиновяване, а за други две деца – процедура по реинтеграция /връщане в семейната среда/. 14 от децата са с увреждания, като 9 от тях са над 3 г. За тези деца много активно се работи по осигуряването на приемни семейства. В най-скоро време предстои да бъдат проведени опознавателни срещи за 4-5 деца, някои от които са с увреждания. За всяко едно дете в ДМСГД има изготвен план за социална работа, в който са заложени различни варианти за извеждане от Дома, подредени по приоритет.

По време на срещата Дейвид Бисет – консултант на белгийското правителство по въпросите на детската бедност, представи координационен механизъм за качествено нов подход в процеса на деинституционализация. На участниците в срещата бе представен и премиерният за област Търговище филм „Да бъдеш родител“.

Проектът „ПОСОКА – СЕМЕЙСТВО“ е насочен към закриване на Дома за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ гр. Търговище и създаване на интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0 до 3 г.

МАТЕРИАЛ:  targovishtebg.com

(прочетено 302, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив