На 26.04.2017 година се проведе заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация в София – град. Живка Такева – Първанова, заместник областен управител и председател на Координационния механизъм приветства участниците. Заседанието бе посветено на представяне на Актуализирания План за действие 2016 – 2020 в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата от Република България“.

„Надежда и домове за децата – клон България“ направиха преглед на Актуализирания План за действие с конкренти акценти и ключови дейности и мерки, както и бяха описани предвидените услуги по Картата на услугите за София град. Основните елементи на презентацията бяха свързани с развитието на услугите по превенция и ранна интервенция на деца с уврежданията, както и подобряване условията на алтернативната грижа за деца. Развитието на ефективна и ефикасна система за закрила на детето, както и гарантиране правата на децата е основа за развитие на обществото. Бе споделен и случай на добра практика по реинтеграция на дете с увреждане.

 В заседанието участваха 22 души, представители на РУО, РЗИ, РДСП, ДСП, ОЗД, доставчици на услуги, Столична община, неправителствени организации, Областна администрация, които са членове на Областния координационен механизъм.

(прочетено 300, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив