През месец август, благодарение на съвместната и добре координирана работа на  отделите “Закрила на детето“ – Люлин и Оборище, се осъществи и първата реинтеграция. Детето А., заедно с по-голямото си братче Г. са си  у дома при родителите.  За успешната реинтеграция спомогнаха и проведените многобройни разговори и консултации  с родителите. С тях се  целеше осигуряване на емоционална подкрепа и  мотивация за отглеждането на децата.

С наше съдействие през месец септември, по-голямото момче, беше записано на детска градина в голяма близост до местоживеене на семейството, което допълнително ще улесни родителите. Предстои да се направят необходимите изследвания за постъпване и от следващият месец да започне посещение на детската градина. Предвижда се и да подпомогнем семейството с дрехи, обувки и креватчета за децата.

(прочетено 136, 1 прочетено днес)

  • Годишен архив за 2020
  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
  • Годишен архив за 2010
Архив