„Надежда и домове за децата-клон България“ стартира проект „Подкрепи сега!“ по програма „Ирис“

Програма „Ирис“ е създадена по идея и инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“(ФРГИ). Програмата се управлява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

В рамките на проекта  „Подкрепи сега!“ ще бъдат подкрепени общо 105 деца и лица от  21 семейства от областите: Велико Търново, Плевен, Стара Загора, София, София област, Видин и Враца.

Проектът ще бъде реализиран за период от 5 месеца. Целим да действаме кризисно и експедитивно с основен фокус върху превенция на разделянето на детето от семейството. Съвместно с всяко семейство ще бъде изработена индивидуална оценка на нуждите. Ще се подготви и план за подкрепа, на база на нуждите на семейството и тяхната спешност. Чрез модела на АКТИВНА семейна подкрепа, разработен от Надежда и домове за децата –клон България ще се създадат условия за преодоляване на възникналата криза, за емоционална и материална подкрепа на семейството.

 

“Support now!” project

Hope and homes for children – Bulgaria has launched the “Support now!” project under the IRIS program.

The Iris Program was established and initiated by the Bulgarian Donors’ Forum, the National Network for Children and the Workshop for Civic Initiatives Foundation (WCIF). The program is managed by the Civic Initiatives Workshop Foundation.

Within the “Support now!” project framework 105 children and individuals from 21 families will be supported from the following regions: Sofia-city, Sofia, Pleven, Veliko Tarnovo, Stara Zagora, Vidin and Vratsa.

The project will be implemented for a period of 5 months. Our goal is to take action in a crisis and efficient manner with a main focus on preventing the separation of the child from the family. An individual needs assessment will be made together with each family. A support plan will also be prepared, based on the needs of the family and their urgency. Through the model of ACTIVE family support, developed by Hope and homes for children – Bulgaria, conditions for overcoming the existing crisis will be created as well as emotional and material support of the family will be provided.

(прочетено 106, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив