Тема: „Какво означава да подкрепяме семействата”

 

Дата: 26.02.2013 г., сряда

Място: Учебна зала на Областна Администрация

Начален час: 14,30 часа

 

14.15-14.30 ч.                        Регистрация на участниците в срещата

 

14.30 ч.                       Откриване на срещата от Г-жа Ваня Минкова, заместник областен управител

 

14.30-14.50 ч.                        Презентация: „Алтернативни социални услуги“            –

                                   Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

           

14.50-15.20 ч.            Дискусия

                                    Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

15.20-15.50 ч.            Казуси от практиката – дискусия

                                    Модератори: Надежда Петрова/Стефка Петева-консултанти на ННС

 

15.50-16.00 ч.                        Закриване на работната среща

 

 

Работната среща е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването. Двата проекта целят деинституционализация на децата и реформиране на ДМСГД в гр. Пазарджик

 

(прочетено 199, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив