Областен координационен механизъм по деинституционализация –  Разград решават конфликти

На 26 и 27 юни 2014 година в залата на хотел „Лес“, град Разград, се проведе обучение за членовете на създадения през февруари Координационен механизъм по деинституционализация. Темата на срещата беше „Решаване на конфликти и водене на преговори“.

 Близо 16 участници от различни институции – Дирекции „Социално подпомагане“, отделите за закрила на детето от областта, областна администрация, общини, РЗИ и полиция се включиха в интересно представените модули и тренинги на обучението.

            Участниците се запознаха с предпоставките за възникване на конфликти,видовете конфликти, както и процесът на общуване. Представените техники за взаимно разбиране и търсене на ефективни решения привлякоха вниманието на обучаемите. Чрез различни упражнения се приложиха модели и технологии за решаване на конфликти. Придобиха се знания водене на преговори и умения за мирно разрешаване на конфликтни ситуации чрез преодоляване на трудностите и постигане на споразумения, печеливши и за двете страни в преговорния процес.

(прочетено 429, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив