rsr2Проведе се първата Регионална среща в Хасково на 29 – 30.06 в рамките на  проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от Надежда и домове за децата – клон България на 2.04.2015 година.

 rsr1По време на срещата местните експерти по проекта, обучители, консултанти и екипа за организация и управление на проекта споделиха опит, обмениха идеи, направиха преглед на постигнатото и резултатите до този момент от дейностите на проекта. Бяха дискутирани и начините за комуникация с всички заинтересовани страни, основните административни изисквания по програмата. Бяха планирани следващите дейности и ангажиментите на всяка една от страните.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

(прочетено 153, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив