Регионална среща в Хасково

rsr2Проведе се първата Регионална среща в Хасково на 29 – 30.06 в рамките на  проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от Надежда и домове за децата – клон България на 2.04.2015 година.

 rsr1По време на срещата местните експерти по проекта, обучители, консултанти и екипа за организация и управление на проекта споделиха опит, обмениха идеи, направиха преглед на постигнатото и резултатите до този момент от дейностите на проекта. Бяха дискутирани и начините за комуникация с всички заинтересовани страни, основните административни изисквания по програмата. Бяха планирани следващите дейности и ангажиментите на всяка една от страните.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Да отгледаш дете с увреждане

„Да отгледаш дете с увреждане” бе темата на обучение за приемни родители от област Хасково. Областен екип по приемна грижа Хасково На 10 и 11

Уют у дома

През изминалото тримесечие Надежда и домове за децата България  започна реализацията на съвместната кампания с Електрохолд, наречена „Уют у дома“. В рамките на инициативата подкрепяме

Върни се обратно в