OLYMPUS DIGITAL CAMERAРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Перник

Завършила е  ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

Специалност: Психология, специализация – Клинична психология

Образователно – квалификационна степен – магистър        

Притежава и следните квалификации  „Социална педагогика и социално подпомагане”. Има професионална квалификация  социален работник, социален педагог.

 Има преминат основен курс по Когнитивно – поведенческа психотерапия и

  „Умения за консултиране на млади хора в областта на сексуалното и репродуктивно здраве”.

Притежава умения в „Оценка на риска от насилие”  и  „Изграждане на социална мрежа за превенция на насилието”.

 

Има следния професионален опит:

Началник отдел ПБПЗ, Дирекция  „Здравен контрол”

Планиране, организиране, контролиране и координиране на дейностти относно предотвратяване и намаляване на риска за здравето на гражданите от неблагоприятното въздействие на факторите на жизнената среда, както и относно промоцията на здраве, интегрираната профилактика на болестите.

Педагогически съветник в І Х ОУ „Т. Ненков” град Перник

 

Психологично консултиране в областта на сексуалното и репродуктивно здраве, предтестово и следтестово консултиране при анонимно и безплатно изследване на ХИВ/СПИН, осъществяване на контакти с институции за реализиране на мероприятия Социален работник  към  ДСП – град Перник

Медицински фелдшер

Медицински манипулации според компетенциите в ЦСМП гр. Перник

 

(прочетено 600, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив