Продължава сътрудничеството ни с Lidl и то ни отведе тези дни във Велико Търново.

Работата ни със семейства, които се справят трудно с отглеждането на деца ни кара да търсим различни партньори, с които да  направим качеството на живот на децата по – добро. Това е и причината да откриваме съмишленици за да могат децата да се отглеждат в семейна среда. Lidl споделят нашето убеждение, че децата са най – щастливи при своите родители и за това ни помагат да укрепваме семейната среда. От Велико Търново избрахме да подкрепим четири семейства, които имаха нужда от дрехи, обувки, играчки за децата и домакински пособия. В тези семейства се отглеждат шест деца.  Всяка подкрепа, която е в точното време и на подходящото място води до добри резултати.

 

 

 

With Lidl in Veliko Tarnovo

 

Our cooperation with Lidl continues and it took us to Veliko Tarnovo these days.

Our work with families who find it difficult to raise children makes us look for different partners with whom to make the quality of life of children better. This is the reason why we find supporters so that children can be raised in a family environment. Lidl share our belief that children are happiest with their parents and therefore help us strengthen the family environment. From Veliko Tarnovo we chose to support four families who needed clothes, shoes, toys for children and household items. 6 children are raised in these families. Any support that is at the right time and in the right place leads to good results.

 

(прочетено 60, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив