1-1На 08 и 09. 09.2016 се проведе обучение на експерти , работещи с деца на територията на София област. Темата на проведеното обучение беше „Семейни и базирани в общността алтернативни форми за деца и услуги за подкрепа“.

Обучителите Боряна Климентова и Милена Матеева имаха за цел да повишат професионалните компетенции на експертите, работещи с деца, екипността и взаимодействието  в мултидицсциплинарния подход .

Участие взеха 17 професионалисти – директори ДСП, представител на община, прокуратура, РУО,  РДСП, социални работници ОЗД, началник отдел ОЗД и ЦОП.

Представени бяха и филмчетата на  Кевин Браун за мозъчното развитие на децата.

 

(прочетено 277, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив