На 30.10.2017 г. , в Областна администрация Стара Загора се проведе работна среща на ОКМД. На срещата присъстваха  регионалния координатор на  „Надежда и домове за децата– клон България“, заместник областният управител Петя Чакърова, представители на Община Стара Загора, Областна администрация и ОЗД – Стара Загора. 

Присъстващите разгледаха казус на две деца, които са  наблюдавани  от месец август 2017 г., след постъпил сигнал в ОЗД/ДСП – Стара Загора. Обсъдиха се  конкретни инструменти за подпомагане на стари казуси, по които вече се работи, но семействата са в криза и се нуждаят от спешна реакция. Набелязаха се срокове и отговорни лица за контролиране и овладяване на кризите в семействата.

 

Family in crisis receives support through DDICM

On 30 of October in the Regional Administration in Stara Zagora a working session of DDICM was held. At the sessions took part regional coordinator of HHC – Bulgaria for Region of Stara Zagora, deputy Regional governor –Petya Chakarova, representatives of Municipality of Stara Zagora, Regional Administration Stara Zagora and CPD in the city.

The attended participants review a case of two children, who are supported from the august 2017 after the given signal from the CPD in Stara Zagora. The concrete instruments for support were discussed but the families are in crisis at the moment and need emergency interventions. Concrete terms and responsible persons were pointed in order to overcome the crisis in the families.v

(прочетено 77, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив