Работещите в отделите «Закрила на детето» в системата на Агенцията за социално подпомагане бяха отличени с почетна награда «Професионалист с горещо сърце» в знак на благодарност за успешната съвместна работа в процеса на деинституционализация на деца от 0 до 3-годишна възраст. Това стана на Национална конференция под мототоЗаедно, организирана от неправителствената организация Надежда и домове за децата – клон България, посветена на съвместната работа като успешен модел.

Участниците в конференцията бяха единодушни, че процесът на деинституционализация протича много по-бързо и по-лесно, когато усилията на държавните институции, неправителствения сектор, доставчиците на услуги, са обединени в интерес на децата на България.

 

Източник: http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=2065&selid=2065

(прочетено 267, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив