Днес 15.04.2019 година децата от Програмата за детско участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ се срещна с Министъра на здравеопазването Г-н Кирил Ананиев. Дванадесетте деца от Програмата за детско участие на възраст от 9 до 18 години изразиха своето становище за премахване на институционалната грижа и  необходимостта от това, всяко едно дете да живее в семейна среда, да бъде обичано и защитено. Децата разказаха своята дейност чрез представяне на история, връчиха писмо, което разказва две реални истории на две истински деца, както и поднесоха и два постера, чрез които бяха изрисували виждането си.

 Децата зададоха и своите въпроси към Министъра защо има здрави деца в ДМСГД и кога ще бъдат закрити останалите 13 ДМСГД. Господин Ананиев изрази своето впечатление от децата, както и колко е важна тяхната кауза, както и заяви, че Министерството е поело по пътя на закриване на тези институции и връщане назад няма и от какво значение е дейността на Програмата за детско участие за приобщаването на тези деца. Децата благодариха на Министъра и заявиха, че със сигурност ще проследят как се развива процеса по закриване на институциите. Г-н Кирил Ананиев получи и папка с представяне на моделите на Надежда и домове за децата – клон България – активна семейна подкрепа и Областен координационен механизъм по деинституционализация, както и историята на организацията.

 

Meeting of the Child Participation Program with Minister Kiril Ananiev

Today, April 15, 2019, children from the Children’s Participation Program of Hope and homes for children – Bulgaria met with the Minister of Health Mr. Kiril Ananiev. The twelve children from the 9-18 age group have expressed their views on eliminating institutional care and the need for every child to live in a family environment to be loved and protected. The children talked their work by presenting a story, handed out a letter that tells two real stories of two real children, as well as two posters through which they had painted their vision. The children also asked their questions to the Minister about why there are healthy children in the Home for medical and social care for children and when the remaining 13 Home for medical and social care for children will be closed. Mr. Ananiev expressed his impression of the children, as well as the importance of their cause, as well as stated that the Ministry has taken the path of closing down these institutions and turning back, and there is no significance to the activities of the Program for Child Participation for Inclusion of these children. The children thanked the Minister and said they would surely follow the process of closure of institutions. Mr. Kiril Ananiev received a folder presenting Hope and homes for children – Bulgaria – active family support and District DI Coordination Mechanism as well as the history of the organization.

(прочетено 156, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив