Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Разград

 

Завършила е ВТУ“Св.Св.Кирил и Методий» – В.Търново

Специалност  “Социална психология”

Образователно – квалификационна степен – магистър        

Притежава и следните квалификации  – “Психолог и преподавател по психология”, специалност “Социална педагогика” 

Има следния професионален опит:

Директор на РДСП – Разград

 

Началник отдел „Закрила на детето“ ДСП – Разград

Главен експерт в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане» – Разград

Психолог в отдел „Закрила на детето“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград

Учител по български език и история  в ОУ „Д-р Петър Берон», с.Осенец, общ.Разград

Технически сътрудник в „Пробленд“ ООД, гр.Шумен

 

(прочетено 1 376, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив