ruseОбластните координационни механизми по деинституционализация са по инициатива и са проект на „Надежда и домове за децата“-клон България

Представители на общиниинституциидоставчицина социални услугинеправителствени организацииучастваха в заседанието на Областниякоординационен механизъм подеинституционализацияСъбитието бе водено от г-жа Айлян Карамехмедова – заместник областенуправител на Област Русе. В срещата се включихаи двама медици – д-р Орлин Кожухаровкато председател на Сдружението наобщопрактикуващите лекари – Русе и д-р ДаринкаЙорданова.

Участниците приеха доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проект „ПОСОКА: семейство” с бенефициент Министерството на здравеопазването и обсъждаха ролята на общопрактикуващите лекари като част от екипа, оказващ подкрепа (социална услуга) на дете в риск и неговото семейство. Други обсъждани теми бяха необходимостта от медицински преглед за следи от физическо насилие при спешно настаняване на дете в приемно семейство или „Спешен прием” в Център за обществена подкрепа към КСУДС – Русе, както и подаването на информация към общопрактукуващите лекари за полагаемите прегледи от неонатолог на рискови новородени до 1 г.

По време на заседанието беше решено да се организира среща между общопрактикуващите лекари, доставчиците на социални услуги и отдел „Закрила на детето”. Целта е страните да се запознаят и да подобрят комуникацията си при полагане на грижи за деца и лица в риск.

В края на срещата г-жа Карамехмедова представи писмо от Министерството на здравеопазването за своевременното и безвъзмездно предоставяне на наличната апаратура на Неонатологичното отделение на МБАЛ – Русе АД. То е отговор на запитване, изпратено от Областна администрация – Русе. В писмото са посочени няколко варианта за прехвърлянето на специализираната медицинска техника за нуждите на МБАЛ – Русе АД.  Предстои заинтересованите страни да дадат становищата си и обобщен доклад да бъде представен в Министерството на здравеопазването за последващи действия.

(прочетено 221, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив