Тони ТодоровРегионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град Монтана

Завършил е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Притежава образователно-квалификационна степен  магистър по начална училищна педагогика с квалификация „Начален учител” и специализация „Физическо възпитание”и магистър по социална педагогика, с квалификация „Учител в социално-педагогически заведения за деца”.

 

Има следния професионален опит:

 

Директор на” Комплекс за социални услуги” в град Монтана.

Старши експерт по интегрирано обучение, специални училища и ДОВДЛРГ в  Регионален инспекторат по образованието – Монтана.

Директор на Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа село Г. Дамяново.

Възпитател в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

село Г. Геново.

Учител в Основно училище село Г. Геново.

 

(прочетено 979, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив