На 23 и 24 март 2017 година „Надежда и домове за децата– клон България“ проведе  модулно  обучение на тема „Активна семейна подкрепа“.

Обучителният модул е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“.

На обучението присъстваха над 38 представители на отделите „Закрила на детето“ на територията на област Стара Загора, както и доставчици на социални услуги.

Областният управител проф. Веска Шошева и зам. областният управител Румяна Друмева уважиха и присъстваха на старта на обучителната сесия.

Проф. Шошева се обърна с приветствие към участниците изтъквайки, че усилията на компетентните институции и всичките им действия трябва  да бъдат преди всичко с мисъл за децата и тяхното по-добро бъдеще. 

Основната цел на обучението бе да повиши професионалните компетенции при работа с деца, като представи един по–различен модел на работа и подкрепа. Участниците получиха насоки за това,  как да прилагат и разпространяват модела на Активна семейна подкрепа, каква е  неговата философията  и принципи.

Получиха се отговори на въпросите: Какво означава активна подкрепа и кои са участниците при нейното оказване ? Как да се взаимодейства със семейството при работа по модела на Активна семейна? Кои са ресурсите  в общността за активна семейна подкрепа – възможности, взаимодействие, сътрудничество.

(прочетено 184, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив