IMG_1903На 8 и 9.10.2015 година в хотел София Плаза  се проведе второто обучение на членовете на Коалиция „Детство 2025“ по проект „Развитие на Коалиция Детство 2025“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

Участваха 14 представители на организациите, членове на Коалиция Детство 2025. Темата на обучението бе „“Управление на промяната/ въздействие, управление на риска”. В рамките на двата дни на обучението участниците имаха възможност да задават въпроси, да дискутират, да участват активно и да обменят опит и идеи. Използвани бяха теоретични материали и интерактивни подходи.

Обучаемите бяха запознати с проекта и неговите цели, както и с основната роля на Програмата за подкрепа на НПО в България.

(прочетено 250, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив