IMG_2600В Областна администрация – гр.Плевен се проведе кръгла маса „Реинтеграция чрез активна семейна подкрепа“, организирана от „Надежда и домове за децата – клон България“ в изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца от 0-3 години в България.
По време на Кръглата маса бяха представени случаи на реинтеграция, осъществени на територията на областта и съвместната работа между НДД, отделите за закрила на детето и доставчиците на социални услуги. 
Участие в мероприятието взеха специалисти от ОЗД, ДСП и доставчици на социални услуги в общността, представителите на общините в областта, областна администрация, РЗИ и РИО – Плевен.
(прочетено 277, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив