H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)На 31.03.2015 година в Областна администрация – Бургас се проведе среща с доц. д-р Севдалина Турманова, заместник областен управител, Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“, Валентина Симеонова, национален консултант и Антония Месерджиева, местен експерт в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

По време на срещата бе представен проекта, неговите цели, дейности и как ще се осъществява координацията и ефективното сътрудничество в област Бургас. Бяха дискутирани работните процеси  и как ще бъдат привлечени всички заинтересовани страни с оглед качествено взaимодействие между тях

(прочетено 219, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив