В разгара на лятото, дарението, направено от Лидл, което включва дрехи, обувки, уреди и домакински пособия пристигнаха в Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Кърджали, Хасково, Плевен, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Всички артикули  ще намерят приложение в семейства, които са в криза и ще бъдат разпределени според нуждите на децата. Нашите координатори са подготвили списък какви са потребностите и как спестените пари от семейния бюджет ще се използват за децата. Влагаме енергия да приучаваме хората да мислят по – перспективно и да не се стига до нови кризи. По – големите деца през есента ще тръгнат на училище, други на детска градина и за това е важно от сега да се подготвят. Лидл България, заедно с нас донася усмивки на деца, които живеят щастливо при своите родители, но много скромно и бедно. Целта ни  да приучим семействата по – ефективно да управляват парите си и с мисъл за бъдещето на децата си. Бавен и сложен процес при някои семейства, но усилията ни се увенчават с успехи и това ни мотивира да работим все по – добре.

 

 

 

In partnership for more family happiness

In the middle of the summer, the donation made by Lidl, which includes clothes, shoes, appliances and household items, arrived in Burgas, Vidin, Vratsa, Veliko Tarnovo, Kardzhali, Haskovo, Pleven, Stara Zagora, Sliven and Yambol. All items will be used in families in crisis and will be distributed according to the needs of children. Our coordinators have prepared a list of what the needs are and how the money saved from the family budget will be used for the children. We invest energy to teach people to think more perspectively and not to lead to new crises. Older children will go to school in the fall, others to kindergarten and it is important to prepare for this from now on. Lidl Bulgaria, together with us, brings smiles to children who live happily with their parents, but very modestly and poorly. Our goal is to teach families to manage their money more efficiently and with a view to their children’s future. A slow and complicated process for some families, but our efforts are crowned with success and this motivates us to work better and better.

(прочетено 100, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив