Нашата работа е насочена към семейства с деца, които са застрашени да попаднат за отглеждане в институции. Няма по-добро място за отглеждане на дете от семейната среда. В това вярваме и към това се стремим!

Всяко дарение носи със себе си много вълнения и приятни емоции. Носи заряда на тези, които го предоставят. Носи стремежа и увереността, на тези които преценяват при кого да отиде и е подплатено с благодарност, на тези които го получават.

За поредна година „Надежда и домове за децата – клон България“ и Лидл България мислим в една посока – как да сме от полза на семейства в криза. Голяма част от изоставянията на деца са по икономически причини –  семействата нямат средства за облекло, обувки, нямат пари за ежедневни нужди и са изправени пред невъзможността да си плащат сметките.

В тази обстановка дарението на Лидл България от дрехи, обувки, домакински пособия и дребни електроуреди ще отидат при нуждаещи се семейства от цялата страна.

Детската усмивка няма цена, но си заслужава да работим и да се борим за нея!

 

For the benefit of families in crisis

Our work is aimed at families with children who are in danger of being raised in institutions. There is no better place to raise a child than a family environment. We believe in this and we strive for it!

Each donation brings with it a lot of excitement and pleasant emotions. It carries the charge of those who provide it. It brings the aspiration and confidence of those who decide who to go to and is backed with gratitude to those who receive it.

For another year, Hope and homes for children – Bulgaria and Lidl Bulgaria are looking at one direction – how to benefit families in crisis. Most of the abandonment of children is due to economic reasons – families do not have the means for clothes, shoes, have no money for daily needs and face the inability to pay their bills.

In this situation, the donation of Lidl Bulgaria from clothes, shoes, household utensils and small appliances will go to families in need from all over the country.

A child’s smile is priceless, but it is worth working and fighting for!

(прочетено 57, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив