Background info for DI Launch in EP - June 2013-1

valeria draganova1.Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за град София и София област

Завършила е  СУ „Климент Охридски“

Специалност Социална педагогика

 

Образователно – квалификационна степен – магистър  по Бизнес комуникации от СВУБИТ

Има преминат обучителен курс по повишаване благосъстоянието на децата в България

 

Има следния професионален опит:

Екипен ръководител в ЦОП към Фондация КЕЪР Интернешънъл България, София

Административен асистент към Фондация КЕЪР Интернешънъл България, София

Социален работник в Отдел Закрила на детето София 

Младши експерт в Бюро за социални услуги в Столична община 

За контакти:

e-mail draganova.v@hopeandhomesbg.com

(прочетено 786, 1 прочетено днес)

Opening_doors_Box_Blue21

  • Годишен архив за 2019
  • Годишен архив за 2018
  • Годишен архив за 2017
  • Годишен архив за 2016
  • Годишен архив за 2015
  • Годишен архив за 2014
  • Годишен архив за 2013
  • Годишен архив за 2012
Архив