r-grad3170714На 17 и 18 юли членовете на създадения през февруари Координационен механизъм по деинституционализация за област Разград, преминаха трети модул на обучение  на тема „Оценка, планиране и подкрепа на семействата“. Участие взеха 25 души, представители на Дирекции „Социално подпомагане“, отделите за закрила на детето от областта, социални работници от ЦОП и общини.

            Представени бяха практически насочени модели за работа със семейства и деца в риск, един от които е метода за активна подкрепа на семействата. Социалните работници и представителите на администрацията взеха участие в различни ролеви игри, в които изведоха вредите от престоя в институция за бебетата и децата от 0 – 3 год, както и необходимостта от сътрудничество и работа в екип при подкрепа на семейство в кризисна ситуация. Полезна бе и информацията за работа със семейства, които имат дете с увреждане, най-вече запознаване с опита на колегите, предлагащи услуги за деца с увреждания в град Русе. Коментирани бяха начините за планиране и разкриване на алтернативни социални услуги за деца и семейства, с акцент на ранната превенция на изоставянето.

Представени бяха няколко интересни филма за приемната грижа като успешно развиваща се социална услуга, предоставяща на децата грижа в семейна среда. Дискутира се развитието на приемната грижа в региона, която датира от 2004 година. Днес в област Разград има над 70 приемни семейства от всички етнически групи.  Наличието на алтернативната семейна грижа е довело до това, че вече две години  не са настанявани деца в ДМСГД. В дискусията се наложи извода за непрекъснати обучения на приемните родители и за контрол на качеството на предоставяните услуги. Ще се търсят и начини за разкриване на нови социални услуги в област Разград, насочени към оказване на спешна подкрепа на майки в риск.

(прочетено 341, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив