EPНа 10.12.2014 година в Европейския Парламент в Брюксел представители на „Надежда и домове за децата-клон България“ взеха участие в работата на Европейската Експертна група за преход от институционална грижа към грижа в общността. Домакин на срещата бе  Адам Коса, евродепутат от Унгария и Хелга Стивънсън, евродепутат от Белгия. Разискван беше въпросът:  Как може ЕС да насърчи семейната грижа и независимия живот?

В панела „Практики на институционалната грижа и прехода към живот в общността“, семейство Таневи, родители на дете с увреждане, споделиха своята история. Сесията се председателстваше от Ян Пфайфър (Mental Health Europe).

Иванка Танева разказа за своите преживявания при раждането на второто си дете Петър, който е със синдром на Даун. Сподели премеждията и трудностите, с които се е сблъскала, за първоначалното решение да остави детето си в специализирана институция и полученото съдействие от „Надежда и домове за децата-клон България“. Именно благодарение на него, сега тя отглежда своето дете в семейна среда. 

Иванка подчерта необходимостта, семействата на деца с увреждания да бъдат подкрепяни  своевременно. Важна е и връзката с неправителствени  организации, които да им съдействат  – морално и материално. Даде за пример „Надежда и домове за децата-клон България“, които   работят да няма повече деца в институции.

(прочетено 317, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив