Дата: 11.02.2014 г.,  /вторник/

Място: Областна администрация Плевен, пл.“Възраждане” №1, ет.4

Начален час: 09,30 часа

09.00 -10.00          Откриване на срещата от г-н Илиян Йончев, Областен управител на   Област Плевен и Доц. д-р Димитър Стойков дмн, Кмет на община Плевен.

10.00-10.30             Представяне дейността на „Надежда и домове за децата” клон България,  и проекта „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ – г-н Георги Симеонов, Изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата” клон България.

10.30-10.45           Представяне механизмите на взаимодействие на Областен координационен механизъм по деинституционализация.

Модератор:  Боряна Климентова

11.00-11.30          Представяне на „казус” и взаимодействане при ефективна координация и взаимодействие на ангажираните-субекти при изпълнение на политики за деинституционализация. Принципи на добро взаимодействие.

Модератор: Габриела Аспарухова

Дискусия

11.30 – 12.00          Обобщение и закриване на работната среща.

 

Работният форум е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването.

(прочетено 150, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив