Влади постъпва за втори път в институция поради пиянски скандал между майка му и живеещата с нея приятелка.Социалните работници от ОЗД и ние посещавахме често майката, за да успее да се справи със собствените си проблеми и заболявания. Предложихме консултиране с психолог – майката беше изплашена от земетресението и страда, че детето й не е при нея. Консултирахме майката с адвокат за припознаване на Влади от бащата, който е чужд гражданин и за получаване на издръжка. Насърчихме я да обърне внимание на свой здравословен проблем и възможностите за издаване на ЕР на ТЕЛК. Работихме заедно да предостави писменото си желание за отглеждане на детето в семейството. Непрекъснато насърчаваме връзката между родителя и детето. Майката не се нуждае от материално подпомагане, живее в много добри жилищни условия и подаде документи да полага  грижи за Влади.

Ние, от „Hope and Homes for Children – клон България”, ще бъдем полезни с намиране на детско заведение, медицински изследвания, съдействие за намиране на работа по трудов договор от бюрото по труда, консултиране грижите за детето – общуването между тях, хигиената, подходяща храна, подход към особеностите на Влади. При нужда ще подкрепим майката и детето материално.

(прочетено 184, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив