sfo22 (1)На 27 и 28.07.2015 година членовете на Областния координационен механизъм в София-област преминаха през второто обучение „Мотивация“.

Обучението се проведе в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

По време на обучението присъстващите, представители на ОКМД – София- област имаха възможност да усетят и съпреживеят проблемите на децата и семействата, да видят ефекта от мултидисциплинарната работа и да обсъдят основни ключови аспекти от  процеса на деинституционализация на областно ниво.  Обучението бе на основата на интераткивното водене и включваше демонстрации и ролеви игри. Използваният метод на семейните констелации създаде условия за откритост и диалог по време на обучението.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

(прочетено 160, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив