yankaHaskovo

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Хасково

Завършила е  ПУ „Паисий Хилендарски“

Специалност         Психология на социалните дейности 

Образователно-квалификационна степен – магистър 

Психология на социалните дейности

 

 

Има следния професионален опит:

Координатор на проект „Ранна превенция на изоставянето на деца” в Сдружение „Шанс и закрила”

Координатор на проект „Вяра в семейството”

Обучител по Проект „Равнопоставени в любовта”

Обучител по  Проект „ Обединени срещу трафика на хора”

За контакти:

GSM   +359 887769111

e-mail: yanka.nikolova.hhc@gmail.com

 

 

(прочетено 580, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив