Близо 20 представители на изградения в Силистра областен координационен механизъм по деинституционализация  дискутираха върху  печелившата формула за разрешаване на конфликти и воденето на преговори. Това бе и вторият модул на обучение, през което представителите на ОЗД, дирекциите Социално подпомагане, на 7-те общини в областта, Областната управа,  ЦОП, РЗИ и Полицията, преминаха. 

Негов домакин стана Областният информационен център в крайдунавския град, който активно съдейства  на „Надежда и домове за децата“- клон България при реализация на инициативите в подкрепа на процеса по деинституционализация.

Негов домакин стана Областният информационен център в крайдунавския град, който активно съдейства  на „Надежда и домове за децата“- клон България при реализация на инициативите в подкрепа на процеса по деинституционализация.
В рамките на двудневния форум / 25 и 26 юни 2014 година/ членовете на ОКМД бяха запознати с основните  предпоставки за възникване на конфликта, факторите, които го предизвикват, както и с  основни стилове на поведение и подходи за неговото решаване. Под формата на презентация, лекторът Валентина Симеонова, акцентира и върху  най-добрите модели при разрешаване на възникналите конфликтни ситуации, които по-късно участниците в обучението приложиха на практика при решаването  на казуси, основани на техния професионален опит. Интерес сред членовете на ОКМД предизвикаха и представените съвременни подходи и техники за придобиване на умения за водене на преговори с цел извеждането на всяка една конфликтна ситуация до положителен край. За това допринесоха и тренингите по време на обучението, в които членовете на ОКМД проявиха  голяма  активност.  

(прочетено 272, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив