Децата от Детската програма към „Надежда и домове за децата – клон България“ се събраха на 13.10.2019 и продължиха своята работа по създаването на Книга на Програмата. Десетте деца от биологични и приемни семейства заедно се разпределиха в две групи – групата на текстописците и групата на дизайнерите. Всяка от групите имаше за задача да пресъздаде историята на Програмата през рисунки и текстове. Докато дискутираха и подреждаха хронологично събитията,  на които са били участници те се и забавляваха и смяха, спомняйки си всички дейности на Програмата. Всеки един от участниците имаше възможност да предлага и споделя как той самия вижда Книгата. След като и двете групи приключиха работа се събраха и обединиха направеното от тях. Разбира се все още има нужда от доработване и развитие, но децата си тръгнаха удовлетворени и усмихнати от своята работа и принос.

 

Together we can

The children from the Children’s program at Hope and Homes for Children – Bulgaria gathered on October 13, 2019 and continued their work on the creation of the Program Book. The ten children from biological and foster families were jointly divided into two groups – the group of writers and the group of designers. Each of the groups was tasked with recreating the history of the Program through drawings and texts. While discussing and arranging the events in which they participated, they had fun and laughter, remembering all the activities of the Program. Each participant had the opportunity to offer and share how he saw the Book himself. After both groups had finished their work, they got together and combined what they did. Of course there is still a need for improvement and development, but the children left satisfied and smiling at their work and contribution.

(прочетено 68, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив