BOBSTH 16:46:00 19-07-2013
MH1645BO.006
Перник – социално заведение – закриване

Закрива се 
Домът за медико-социални грижи 
в Перник 

Перник, 19 юли /Елка Робева, БТА/
Да бъде закрит Домът за медико-социални грижи в Перник, реши
Общинският съвет. Искане за започване на процедура по 
ликвидация на социалното заведение ще бъде изпратено до 
Министерството на здравеопазването. Очаква се тя да започне 
през ноември. 
Сега сградата на Дома за медико-социални грижи се 
преустройва по пилотен проект за обновяване на социалната 
инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие“ 
заедно с още седем подобни социални заведения. Предвижда се да 
бъде създаден общински комплекс за иновативни интегрирани 
услуги за деинституализация и превенция на изоставянето на деца 
от нулева до тригодишна възраст. 
До средата на юни обитателите на дома са били четири 
изоставени бебета, докато преди са наброявали 20. Повечето 
възпитаници на социалното заведение са били реинтегрирани в 
биологичните им семейства, осиновени или настанени в приемни 
семейства. Три от децата, които не са напуснали социалното 
заведение са с много тежки увреждания.

Източник: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/642372

(прочетено 174, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив