По предложение на пернишкия градоначалник Росица Янакиева, пернишките съветници решиха до здравното министерство да бъде изпратено искане за закриване на Дома за медико-социални грижи на деца в Перник ще бъде изпратено до Министерството на здравеопазването.

Самата процедура по ликвидацията ня социалното заведене, което мнозина все още наричат Дом „Майка и дете”, ще започне вероятно в началото на месец ноември, а в самата комисия, която ще извърши ликвидацията, ще участва заместник кмет на Перник, но кой ще е той засега не е уточнено.

В момента сградата на ДМСГД се ремонтира и преустройва чрез пилотен проект на здравното министерство, в който освен пернишкия, са включени още седем подобни социални заведения. Предвижда се в нея да се създаде общински комплекс за иновативни интегрирани услуги за деинституализация и превенция на изоставянето на деца от нулева до тригодишна възраст.

Проект за финансиране на дейностите в социалния комплекс вече е представен в Агенцията за социално подпомагане, но преди това трябва да бъде закрит ДМСГД. Настанените сега в институцията малчугани обитават преустроени помещения в Седма детска градина. Става дума за четири изоставени бебета, докато преди около година са били двадесетина. Останалите са били реинтегрирани в биологичните им семейства, осиновени или настанени в приемни семейства. Три от децата, които не са напуснали Дома все още, са с оценки по проекта “Детство за всички” и са с много тежки увреждания.

Източник: www.ipernik.com

(прочетено 216, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив