На 21 ноември, 2017 г. в Областна администрация Бургас бе проведено и четиринадесетото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.

             Заседанието започна с обсъждане и решаване на 2 случая, по предложение на социални работници от ЦОП гр. Бургас и ЦОП гр. Созопол.  По първия случай, след доклада на социалния работник и очертаване на проблемите по случая, с намесата на председателя на ОКМД – г-жа Турманова още по време на заседанието бе намерено решение за задържане на 3 деца в семейството на 2,5г, на 9 г и на 11г, за които се грижи бащата. По втория случай регионалният координатор за област Бургас  ще започне работа на терен, заедно със социалния работник от ЦОП Созопол и ще подпомогне майка на 16 години в грижите за отглеждане на  дете на 3 месеца.

 В заседанието участваха 17  представители на институции, членове на Областен координационен механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво. Регионалния координатор, който осъществява работата на терен и работи по превенция на изоставянето на деца в областта информира членовете на ОКМД за извършената работа през 2017 г и благодари на  всички отдели за закрила на детето в Бургаска област за съвместната работа по случаи на деца в риск от изоставяне.

В края на заседанието г-жа Турманова със съгласието на членовете на ОКМД обяви дарителската кампания под надслов „Елха на доброто“ по повод Коледа и Нова година, под елхата в областна администрация от 1.12 до 20.12. ще се даряват продукти, дрехи и обувки за децата и семействата, с които работим през годината.Така за новогодишните празници децата и семействата ще получат много подаръци.     

 

dav

The 14th meeting of the DDICM in Burgas took place on the 21st November 2017.

The meeting began with a discussion in regards to 2 cases, provided by the social workers from the CPD Burgas and the CPD Sozopol. After discussing the first case, looking through the report of the social worker and outlining the current issues, a solution that would keep 3 children, aged 2.5, 9 and 11 years, in their family was found. The chairperson of the DDICM, Mrs. Turmanova, was incredibly helpful and the children will now be raised by their father. As for the second case, the regional coordinator for Burgas will begin work in the field, together with the social worker from the CPD Sozopol and will aid an underaged mother to take care of her 3-month0old baby.

17 representatives of institutions, members of the DDICM, working with children at risk on a regional and municipal level took part in the meeting. The regional coordinator of HHC – Bulgaria informed all DDICM members of the work on prevention of separation and reintegration in biological families in 2017 and thanked all CPDs in the region of Burgas for the mutual work on cases of risk of abandonment.

At the end of the meeting, Mrs. Turmanova announced that the DDICM will once more organized a Christmas charity campaign, titled “Christmas tree of the good” for the upcoming Holidays. The idea of the campaign is to collect donations under the Christmas tree of the Regional Administration in the time period between the 1st and 20th December 2017. The donations will range from food products to clothes and shoes for the children and families that Coordination Mechanism has been working with throughout the year. This way, the children and families will get a lot of presents.

 

 

(прочетено 247, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив