programaS-ra220415В Областна администрация Силистра ще се проведе заседание на създадения през м. март м.г. Областен координационен механизъм по деинституционализация в област Силистра съгласно приетия Правилник за организацията и дейността му.

Област Силистра е осмата в страната, където се осъществява подобна форма на сътрудничество между институциите. Преди силистренци подобни структури са създадени в областите Перник, Пловдив, Плевен, Габрово, Русе, Търговище и Монтана. Между Областна администрация Силистра и Фондация „Надежда и домове за деца“ – клон България, има подписан Меморандум за взаимодействие.      

 Заседанието е на 22.04.2015 г. от 14.00 часа. В него се очаква да вземат участие представители на Областна администрация, както и Боряна Климентова, програмен координатор, и Елена Петкова – национален консултант. В рамките на дневния ред ще бъде приет Областният съвет на БЧК Силистра за нов асоцииран член на базата на споразумение между двете институции.
        Целта на заседанието е да се отчете дейността на ОКМД през изминалия едногодишен период от неговото учредяване, като модел за екипна работа в подкрепа на децата и семействата на територията на област Силистра, и да се обсъди казус за подпомагане на семейство в риск. Заседанието е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца от 0 до 3 години” на „Надежда и домове за децата”- България.
(прочетено 227, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив