На 15.02.2017 г. във Велико Търново се проведе редовно заседание на ОКМД Област Велико Търново. На заседанието Георги Симеонов, изпълнителен директор и Елена Петкова, национален консултант по детски политики към „Надежда и домове за децата – клон България“ представиха темите „Актуализиран план за действие 2016-2020 г. за изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и  „Картата на социалните услуги по него“.

Участие взеха представители на общините в област Велико Търново – Велико Търново, Свищов, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Стражица, Сухиндол, Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Велико Търново, гр. Стражица, гр. Лясковец, Отдел „Закрила на детето“- гр. Велико Търново, гр. Свищов, гр. Павликени, гр. Горна Оряховица, гр. Стражица, Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Дебелец, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, Регионален инспекторат по образование, Регионална здравна инспекция, неправителствени организации и други организации, имащи отношение към процеса на деинституционализация.

Всички членове на ОКМД участваха активно, задаваха въпроси и изказваха личното си мнение. Това е показателно, че всички свързани с деинституционализацията на децата страни от област Велико Търново са сериозно ангажирани с дейностите по изпълнение на плана и междуинституционалното сътрудничество е на едно високо равнище.

(прочетено 249, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив