01.09.2012 „Hope and Homes for Children – клон България”

ще подкрепя семейство работи по превенция на изоставянето – бебето се роди и е вкъщи с майката, работата по случая продължава от месец август.
От 05.09.2012 г. започна съвместна работа с ОЗД и ЦОП към SOS „Детски селища” по реинтеграция на две деца от ДМСГД Габрово.

Прочетете още ...

Върни се обратно в