10.09.12 г. „Hope and Homes for Children – клон България”

На 10.09.12 г. „Hope and Homes for Children – клон България”  ще подкрепи семейството на реинтегрирано дете, с цел устойчивост на реинтеграцията. Фондацията оказва подкрепа по случая от началото на месец юли.
на 24.09.2012 Има и събиране на координационния механизъм за област Габрово. Координационния механизъм е учреден, има и заповед на Областния управител, с която са назначени членовете на Координационния механизъм. Това ще е второ събрание, на него ще бъдат представени нови три члена – представители на общините – Дряново, Севлиево и Трявна, освен това всички присъстващи ще бъдат запознати със случващото се по реинтеграция на децата и работата по превенция на изоставянето на територията на Област Габрово.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в