Подаване на сигнали

Схема и формуляр за докладване на сигнал
Consent for photographing, filming and interviewing children and adults
Информирано съгласие за снимане
Hope and Homes for Children Communications Guidelines for Programme Visits
Насоки за комуникиране за посетители на Програмата